Jongerencoach
Jongerencoaching & jongerenbegeleiding Zuid-Limburg

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jongeren-Coach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Jongeren-Coach en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan Jongeren-Coach verstrekt.
Jongeren-Coach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
Waarom Jongeren-Coach gegevens nodig heeft
Jongeren-Coach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jongeren-Coach uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit geleverde diensten.
Hoe lang Jongeren-Coach gegevens bewaart
Jongeren-Coach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Jongeren-Coach verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@jongeren-coach.nl. Jongeren-Coach zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Jongeren-Coach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jongeren-Coach.nl maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jongeren-Coach
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jongeren-Coach op via webmaster@jongeren-coach.nl.
Jongeren-Coach.nl is een website van Jongeren-Coach .
Jongeren-Coach is als volgt te bereiken:
Postadres: Burgemeester Murisstraat 29 6231GH Meerssen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80418139
Telefoon: 06-50748426
E-mailadres: info@jongeren-coach.nl